Αισθητικές εμφράξεις

Αισθητικές εμφράξεις

Όταν ένα δόντι είναι εκτεταµένως χαλασµένο ή απουσιάσει αρκετή ποσότητα οδοντικής ουσίας λόγω κατάγµατος είναι προτιµότερο να αποκαθιστούµε τις βλάβες αυτές µε αισθητικές εµφράξεις από ρητίνη ή κεραµικό υλικό, οι οποίες και παρασκευάζονται εργαστηριακά.