Αισθητική οδοντιατρική

Αισθητική οδοντιατρική

Λεύκανση

Τεχνική µε την οποία βελτιώνουµε το χρώµα των δοντιών και αυξάνουµε τη φωτεινότητά τους. Με την εφαρµογή ήπιων οξειδωτικών ουσιών αποµακρύνονται δυσχρωµίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό των δοντιών, ώστε καθίστανται λευκότερα, σε διάρκεια 2-4 εβδοµάδων.

Αισθητικές εμφράξεις

Όταν ένα δόντι είναι εκτεταµένως χαλασµένο ή απουσιάσει αρκετή ποσότητα οδοντικής ουσίας λόγω κατάγµατος είναι προτιµότερο να αποκαθιστούµε τις βλάβες αυτές µε αισθητικές εµφράξεις από ρητίνη ή κεραµικό υλικό, οι οποίες και παρασκευάζονται εργαστηριακά.