Εμφυτευματολογία

Εμφυτευματολογία

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Η τοποθέτηση του οδοντικού εμφυτεύματος παγματοποιείται μόλις σε μία συνεδρία, ενώ η προσθετική αποκατάσταση (στεφανές,  γέφυρες, ολικές οδοντοστοιχίες) ολοκληρώνεται σε διάστημα από 2 έως 6 μηνών.

Τα πλεονεκτήματα της εμφύτευσης δοντιών είναι σημαντικά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μας δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης ενός μεμονωμένου δοντιού χωρίς την αναγκαστική παρέμβαση σε διπλανά δόντια.

χειρουργική τοποθέτηση
εμφυτεύματα

      Τα εμφυτεύματα είναι κυρίως βίδες από τιτάνιο υψηλής καθαρότητας, με ειδικά επεξεργασμένη επιφανειακή δομή, για ταχύτερη οστεοενσωμάτωση στο οστό των γνάθων.

  • Αντικαθιστούν την ρίζα του δοντιού, που έχει χαθεί, αποτελώντας το στήριγμα, ή τα στηρίγματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η στεφάνη ή η γέφυρα.
  • Αποκαθιστούν την λειτουργικότητα και την αισθητική του στοματογναθικού συστήματος μετά την απώλεια των δοντιών, χωρίς την ανάγκη να θυσιαστούν υγιή φυσικά δόντια για στηρίγματα.
  • Συμβάλλουν μετά την τοποθέτησή τους και τη λειτουργική φόρτισή τους στη διατήρηση του φατνιακού οστού των γνάθων. Ενώ διαφορετικά είναι γνωστό, ότι μετά την απώλεια των δοντιών συμβαίνει ταχεία απορρόφηση του οστού.

       Η Υπολογιστικά κατευθυνόμενη εμφύτευση (computer guided implant placement) με βάση τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό που έχει προηγηθεί από τον ιατρό σε προηγούμενη επίσκεψη του ασθενούς, αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στην εμφυτευματολογία των δοντιών.

   Η τρισδιάστατη εμφυτευματολογία, σημαίνει ότι η εισαγωγή του οδοντικού εμφυτεύματος καθοδηγείται πλήρως κατά τη διάρκεια της επέμβασης από έναν «οδηγό» που δημιουργήθηκε πριν την εμφύτευση, με το «σκανάρισμα» της προηγούμενης κατάστασης στην άνω και κάτω γνάθο. Η τοποθέτηση του «οδηγού» πριν την προσθετική εργασία, έχει ως στόχο:

  • Την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με ακρίβεια και την αποφυγή αστοχιών.
  •  Απλοποιείται το χειρουργείο και μειώνονται οι χρόνοι εμφύτευσης.
  •  Το χειρουργείο είναι πιο αναίμακτο και ενδείκνυται για ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας (π.χ που λαμβάνουν αντιπηκτικά) και δεν επιτρέπονται εκτεταμένες τομές και αιμορραγίες.

                                                                 Τεχνική Flapless

   Στο ιατρείο η τοποθέτηση εμφυτευμάτων γίνεται με εξαιρετική επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική (flapless).

  Σχεδόν αναίµακτα, τα εµφυτεύµατα τοποθετούνται στην ιδανικότερη θέση, αποφεύγοντας την κλασική µέθοδο τοποθέτησης µε τοµές και ράµµατα, µε τις γνωστές επιπτώσεις, όπως πρήξιµο, αιµάτωµα, πιθανός µετεγχειρητικός πόνος κ.λ.π. ,