Λεύκανση

Λεύκανση

Τεχνική µε την οποία βελτιώνουµε το χρώµα των δοντιών και αυξάνουµε τη φωτεινότητά τους. Με την εφαρµογή ήπιων οξειδωτικών ουσιών αποµακρύνονται δυσχρωµίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό των δοντιών, ώστε καθίστανται λευκότερα, σε διάρκεια δύο έως τεσσάρων εβδομάδων.                                                   

λεύκανση