Μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες

Μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες

Η απώλεια των δοντιών απασχολεί εκατοµύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Μία από τις λύσεις που µπορεί να προσφέρει η οδοντιατρική είναι οι µερικές και ολικές οδοντοστοιχίες. Οι µερικές οδοντοστοιχίες αποκαθιστούν την µερική απώλεια των δοντιών, ενώ οι ολικές οδοντοστοιχίες επιλύουν το πρόβληµα της απώλειας όλων των δοντιών της άνω ή/και της κάτω γνάθου. Στo ιατρειο δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση, όχι µόνο στην άψογη αισθητική απόδοση των οδοντοστοιχειών, αλλά και στην τέλεια εφαρµογή τους