Τεχνολογική Υποδομή

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΟΔΙΚΟ LASER

PIEZOSURGERY

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ZOOM NOW

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ

AIR FLOW (ΣΟΔΟΒΟΛΗ) 

SDA Air-flow & Piezon